Chứng Nhận Về Chất Lượng và Hệ Thống Quản Lý

Việc đáp ứng những tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng luôn là vấn đề được Satori ưu tiên. Dựa trên những tiêu chí đó, chúng tôi đang bước từng bước trên hành trình chinh phục những “tiêu chuẩn vàng” để mỗi chai nước đến tay người tiêu dùng đều là những sản phẩm sạch, tinh khiết và an toàn.

Chứng Nhận FSSC 22000
Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Toàn Cầu
Tiêu Chuẩn Quốc Tế ISO 2200
Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Toàn Cầu
Hệ Thống Tiêu Chuẩn HACCP
Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Toàn Cầu
Một thành viên của hiệp hội nước đóng chai thế giới (IBWA)